MEME KANSERİ NEDENLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

meme kanseriMeme kanseri meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanser türüdür. Meme dokusu 3 yapıdan oluşur.Süt üreten bezler (gland) , meme kanalları (duktus) ve konnektif doku.

Meme kanseri kadınlarda görülen kanserler arasında ilk sıradadır. Kanser dahil olmak üzere birçok nedenle memede kitle oluşur. Bunların en sık iki nedeni, fibrokistik durumlar ve kistlerdir.

Meme kanseri türleri farklılık gösterir mi?

Farklı meme kanseri türleri mevcuttur. En sık görülen türler şunlardır:

Duktal karsinom: En sık görülen meme kanseri türüdür.

  • Duktal karsinoma in situ: Süt kanallardaki hücrelerde görülür. Memedeki diğer dokulara yayılmaz.
  • İnvaziv duktal karsinoma: Memedeki diğer dokulara yayılabilir. Diğer organlara da yayılabilir.

Lobuler karsinoma: Süt yapan bezlerde(lob, lobul) kanser başlar.

  • Lobuler karsinoma in situ: Sadece süt bezlerinde görülür. Diğer dokulara yayılma olmaz.
  • İnvaziv lobuler karsinoma: Memenin diğer dokularına ve vücuda yayılma ihtimali vardır.

Meme kanseri belirtileri nelerdir?

Bazı kişilerde herhangi bir belirti görülmez ve rutin mamografi sırasında saptanır. Meme kanserinin bazı işaretleri şunlardır:

-Memede veya koltuk altında kitle

-Meme derisinde tahriş veya çukurluk( gamze) oluşması

-Meme başında veya meme derisinde kızarıklık veya pullanma

-Memede şekil değişikliği

-Memenin herhangi bir bölgesinde ağrı

Meme kanseri için risk faktörleri nelerdir?

 Ana risk faktörleri kadın olmak, 50 yaş üstü olmak, meme kanser genlerinde değişiklik olmasıdır.

Meme kanseri riskini artıran faktörler nelerdir?

-Uzun süre hormon tedavisi almak

-Ailede meme kanseri hikayesi olması

-Gebelik sırasında dietilstilbesterol  (sentetik östrojen) kullanılması

-Alkol alımı

Meme kanseri riskini azaltan faktörler nelerdir?

-İlk görülen adetin daha ileri yaşta olması

-Daha erken menapoza girilmesi

-Daha çok doğum ve erken yaşta doğum yapmış olmak

-Emzirme

-Egzersiz ve sağlıklı bir kilo

Bu risk faktörlerinden hiçbirine sahip olmadan da meme kanseri gelişebilir veya bu risk faktörlerine sahip olmak meme kanseri gelişeceği anlamına gelmez.

Meme kanseri tarama testleri nelerdir?

Meme kanseri belirti ve bulguları ortaya çıkmadan yapılan tarama testleridir. Bunlar:

1-Mamografi

2-Doktorunuzun yaptığı meme muayenesi

3-Kendinizin yaptığı meme muayenesi

Mamografi nedir ve ne zaman yaptırmalısınız?

Mamografi, memenin röntgeninin çekilmesidir. 50 yaşından sonra iki yılda bir mamografi çektirilmesi önerilmektedir.

 Meme kanseri tanısı nasıl konur?

Meme kanseri tanısı koyabilmek için bir takım ek testler yapılması gerekmektedir. Bunlar; meme ultrasonu, detaylı mamografi, MR ve biyopsidir.

Meme kanseri evrelemesi nasıl yapılır?

TNM adı verilen evreleme sistemi kullanılır. T tümör çapını, N lenf nodu yayılımını, M metastaz yani uzak yayılımı gösterir. 4 evre vardır. 1,2 erken evre, 4 ileri evre olarak adlandırılır.

Meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Meme kanserinin tedavisi kanserin türüne ve hangi hızla yayıldığına bağlı olarak değişir. Cerrahi, kemoterapi, hormon tedavisi, radyoterapi tedavide kullanılan yöntemlerdir.

Bunu da Okuyun

DÜŞÜK TESTOSTERON DÜZEYİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Testosteron, öncelikle testislerde üretilen erkeklerde baskın olan bir cinsiyet hormonudur ve yeterli testosteron üretilememesi hipogonadizm ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.