BÖBREK KANSERİNDE YAŞAM SÜRESİ NE KADARDIR?

Böbrek kanseri tıp dilinde renal hücreli karsinom (renal cell ca-RCC) adı verilen ve yetişkinlerde en sık görülen böbrek kanseri türüdür.

Yetişkin kanserlerinin yaklaşık % 3’ünü ve böbreklerden kaynaklanan tümörlerin % 90-95’ini oluşturur.

Böbrek kanseri neden olur? 

Böbrek kanserinin kesin nedeni bilinmemektedir. En yaygın olarak 50 ile 70 yaş arasındaki erkeklerde görülür.

Hastalık için bazı risk faktörleri şunlardır:

Böbrek kanseri aile öyküsü

Diyaliz tedavisi

Hipertansiyon

Şişmanlık

Sigara

Polikistik böbrek hastalığı

Von Hippel-Lindau hastalığı (çeşitli organlarda kist ve tümörler ile karakterize genetik bir hastalık)

Artriti tedavi etmek için kullanılan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve asetaminofen gibi ateş ve ağrı tedavisi için kullanılan ilaçlar gibi belirli ilaçların aşırı kullanılması

Böbrek kanserinin belirti ve bulguları nelerdir?

Renal hücreli karsinomlarının çoğu klinik olarak gizli kalabilir.

Hastaların sadece % 10’unda klasik yan ağrısı, hematüri ve yan tarafta kitle varlığı üçlüsü görülür.

Diğer belirtiler ve bulgular şunlardır:

Kilo kaybı

Ateş

Hipertansiyon

Hiperkalsemi

Gece terlemeleri

Keyifsizlik

Testiküler ven tıkanıklığına bağlı olarak genellikle sol taraflı bir varikosel

Böbrek kanseri tanısı için hangi testler yapılır? 

Renal hücreli karsinom tanısı için kullanılan laboratuvar çalışmaları şunlardır:

İdrar tahlili

Tam kan sayımı (hemogram)

Elektrolitler, böbrek profili (üre, kreatinin), karaciğer fonksiyon testleri (AST ,ALT), serum kalsiyum gibi biyokimyasal testler

Renal kitleleri değerlendirmek ve izlemek için kullanılan görüntüleme yöntemleri şunlardır:

Boşaltımsal ürografi

BT (bilgisayarlı tomografi)

PET taraması

Ultrasonografi

Arteriyografi

Venografi

Manyetik rezonans görüntüleme

Böbrek kanseri nasıl tedavi edilir? 

Renal hücre kanseri için başlıca tedavi seçenekleri şöyledir:

Cerrahi tedavi:

Cerrahi tedavi farklı prosedürler içerebilir. Parsiyel nefrektomi sırasında böbreğin bir kısmı çıkarılır. Nefrektomi sırasında tüm böbrek çıkarılabilir. Hastalığın ne kadar yayıldığına bağlı olarak, çevredeki dokuları, lenf düğümlerini ve böbrek üstü bezlerini çıkarmak için daha kapsamlı bir ameliyat gerekebilir. Bu da radikal nefrektomidir. Her iki böbrek de çıkarılırsa, diyaliz veya nakil gereklidir.

Radyasyon tedavisi:

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili X ışınlarının kullanılmasını içerir.

Kemoterapi:

Kemoterapi tedavisinde kanser hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanır. Hangi ilacın seçildiğine bağlı olarak oral veya intravenöz olarak verilebilir.

İmmünoterapi:

İmmünoterapi, kanser hücrelerine saldırmak için bağışıklık sisteminizle birlikte çalıoşan bir tedavi yöntemidir. Vücudunuz tarafından üretilen enzimler veya maddeler, vücudunuzu kansere karşı korumak için kullanılır.

Moleküler hedefli tedavi:

Hedefe yönelik tedavi yeni bir kanser terapisidir. İlaçlar, sağlıklı hücrelere zarar vermeden belirli kanser hücrelerine saldırmak için kullanılır. Bazı ilaçlar da, tümöre kan akışını önlemek için kan damarları üzerinde etki gösterir.

Renal hücreli karsinom için sağ kalım oranları nedir?

Evre I renal hücreli karsinomda radikal nefrektomi sonrası 5 yıllık sağ kalım oranı yaklaşık % 94’dür.

Evre II lezyonu olan hastalar % 79’luk bir sağ kalım oranına sahiptir. Böbreğe sınırlı bir tümör daha iyi bir prognoz ile ilişkilidir.

T evresi ile renal karsinomalı hastalarda 5 yıllık hastalığa özgü sağ kalım oranları şöyledir:

T1 -% 95

T2 -% 88

T3 -% 59

T4 -% 20

Bölgesel lenf nodu tutulumu veya ekstrakapsüler yayılımı olan hastalar % 12-25 oranında bir sağ kalım oranına sahiptir.

Renal ven tutulumunun prognoz üzerinde belirgin bir negatif etkisi olmamasına rağmen, evre IIIB renal hücreli karsinomlu hastalarda 5 yıllık sağ kalım oranı % 18’dir. Renal ven ya da inferior vena kava trombüsünün cerrahi olarak çıkarılması durumunda 5 yıllık sağ kalım oranı% 25-50’dir.

Ne yazık ki, evre IV hastalığı olan hastalar için 5 yıllık sağ kalım oranları düşüktür (% 0-20).

Bunu da Okuyun

AŞİL KOPMASI NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Aşil tendon rüptürü olarak adlandırılan,  baldırın arkasındaki kasları topuk kemiğine bağlayan güçlü lifli kordonun (aşil ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.