TANSİYON İLAÇLARI NELERDİR?

Tansiyon yüksekliği anlamına gelen hipertansiyon hastalığından halk arasında çoğu zaman sadece tansiyon olarak bahsedilir.

Yüksek tansiyon ile ilgili yazılarımızı aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

Yüksek tansiyonu düşürmenin yolları

Hipertansiyon nasıl kontrol edilir?

Bu yazımızda yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Birçok tedavi edici ilaç, hipertansiyonun farmakolojik tedavisi  için kullanılabilir.

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri (CCB’ler), anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler), beta blokerler ve diüretikler gibi ilaçlar hipertansiyonlu hastalarda kullanılır.

DİÜRETİKLER:

1-Tiazid Diüretikleri:

Tiyazid diüretikleri tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla birlikte uygulanabilirler.

Tiyazid diüretikleri çoğunlukla distal tüplerde sodyum ve klorürün tekrar emilmesini engeller. Bu ilaçların uzun süreli kullanımı hiponatremi ile sonuçlanabilir. Ayrıca potasyum ve bikarbonat atılımını arttırırlar ve kalsiyum atılımını ve ürik asit tutulumunu azaltırlar.

Başlıca tiazid diüretik örnekleri şunlardır:

Hidroklorotiyazid (Microzide)

Metolazone (Zaroxolyn)

Chlorthalidone (Thalitone)

2- Potasyum tutucu diüretikler:

Potasyum tutucu diüretikler distal tübüllerde (özellikle nefronun toplama kanalı bölgesinde) sodyum reabsorpsiyonuna müdahale ederek potasyum salınımını azaltır.

Nefron nedir?

BÖBREKLER NASIL ÇALIŞIR?

Triamterene ve Amiloride (Midamor) potasyum tutucu diüretiklere örnek olarak verilebilir.

3- Loop (Henle kulbu) diüretikler:

Henle kulbunun yükselen bacağına etki ederek sodyum ve klorürün tekrar absorpsiyonunu inhibe ederler.

Furosemide (Lasix)

Torsemide (Demadex)

Bumetanide

ACE İNHİBİTÖRLERİ:

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı ve proteinüri bulunan hastalarda tercih edilen tedavi yöntemidir.

ACE inhibitörleri anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüştürülmesini önler ve ACE’yi inhibe ederek bradikininin ayrıştırılma  ana yolunu bloke eder. Bradikinin birikmesi, ACE inhibitörlerinin yaptığı öksürük ve anjioödem yan etkileri için etyolojik bir mekanizma olarak görülmektedir.

Örnek olarak;

Fosinopril

Captopril

Ramipril (Altace)

Lisinopril (Prinivil, Zestril)

Quinapril (Accupril) verilebilir.

ANJİOTENSİN RESEPTÖR BLOKERLERİ(ARB):

Genellikle, ACE inhibitörleri, hipertansiyon için ilk tercih edilen ilaçlardır.

ACE inhibitörlerine tolere edemeyen hastalar için anjiyotensin II reseptör antagonistleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler) kullanılır.

ARB’ler, anjiyotensin-II’nin anjiyotensin tip I (AT1) reseptörlerine bağlanmasını bloke ederek anjiyotensin II ile indüklenen vazokonstriksiyon, sodyum tutulumu ve aldosteron salınımını azaltmaktadır.

Başlıca ARB’leri şunlardır:

Losartan (Cozaar)

Valsartan (Diovan)

Olmesartan (Benicar)

Azilsartan (Edarbi)

BETA BLOKERLER:

Beta blokerler genellikle hipertansiyon tedavisinde birinci basamak ajanlar olarak önerilmemektedir; Ancak zorlayıcı bir kardiyak endikasyon (kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, diyabet) varsa uygun alternatiflerdir.

Örnek olarak;

Atenolol (Tenormin)

Metoprolol (Lopressor, Toprol XL)

Propranolol (Inderal LA, InnoPran XL)

Bisoprolol (Zebeta)

Timolol verilebilir.

VAZODİLATÖRLER:

Vazodilatörler kan akışını artırmak için kan damarlarını rahatlatır ve böylece kan basıncını düşürürler.

Örnek olarak;

Hydralazine

Minoxidil verilebilir.

KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ:

Kalsiyum kanal blokörleri vasküler düz kas içindeki kalsiyum kanallarına bağlanarak vazodilatasyon yapar ve kan basıncında düşüşü sağlarlar.

Başlıca kalsiyum kanal blokerleri şunlardır:

Nifedipine (Adalat CC, Afeditab CR, Nifediac CC, Nifedical XL, Procardia XL)

Clevidipine (Cleviprex)

Amlodipine (Norvasc)

Felodipine (Plendil)

ALDOSTERON ANTAGONİSTLERİ:

Aldosteron antagonistleri, aldosteron reseptör bölgeleri ile yarışır, kan basıncını ve sodyum geri emilimini azaltır.

Başlıca örnekleri;

Eplerenone (Inspra) ve Spironolactone’dur.

RENİN İNHİBİTÖRLERİ:

Renin inhibitörleri kan basıncının, elektrolit  ve vasküler büyümenin düzenlenmesinde önemli olan bir hormon sistemi olan renin-anjiyotensin sistemi (RAS) içinde hareket eder. Renin inhibitörleri, diüretiklerle birlikte kullanıldığında ek bir etkiye sahiptir.

Aliskiren (Tekturna) örnek olarak verilebilir.

ALFA BLOKÖRLER:

Başlangıç ​​tedavisinde genellikle alfa blokerler tavsiye edilmemektedir. Postinaptik alfa1-adrenerjik reseptörleri seçici olarak engellerler. Arteriyalleri ve damarları genişletirler, böylece kan basıncını düşürürler.

Bu ilaçlar, diğer ilaç sınıflarındaki diğer antihipertansiflerden herhangi biri ile kombine edilebilirler.

Prazosin (Minipress) ve Terazosin örnek olarak verilebilir.

Bunu da Okuyun

KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN İLAÇLAR NELERDİR?

Kalp yetmezliği tedavisi hastalığın belirti ve bulgularına göre çeşitli ilaç kombinasyonları ile yapılır. Aşağıda kalp ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.