Alfa-1 Antitripsin

Akut faz reaktanıdır.

Yükseldiği durumlar:

-Enfeksiyon

-Doku nekrozu

-Travma

-Oral kontraseptif kullanımı ve gebelik

Azaldığı durumlar:

-Yenidoğan respiratuvar distress sendromu

-Nefrotik sendrom

-Malnutrisyon

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir