AMA

AMA( Anti-Mitokondriyal Antikor)

Primer biliyer siroz tanısında kullanılır. AMA tip M-2 bu hastalık için spesifiktir.

Yükseldiği durumlar:

Primer biliyer siroz

Kronik aktif hepatit

SLE

Otoimmün hepatit

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir