MCH

MCH: Mean corpuscular hemoglobin’in kısaltması olup ortalama eritrosit hemoglobinini gösterir. Büyük hacme sahip eritrositler yüksek MCH, düşük hacimli eritrositler düşük MCH değerine sahiptir.