Prokalsitonin

Prokalsitonin: 

-Bakteriyel sepsis (mikroorganizmaların kanda bulunması durumu)  tanı ve derecelendirmesinde

-Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında böbrek tutulumu varlığını göstermede

-Menenjit vakalarında etkenin viral mi, bakteriyel mi olduğunu ayırt etmede

-Antibiyotik tedavisine cevabı izlemede

-Cerrahi, yanık, travma ve organ yetmezliklerinden sonra gelişen sistemik enfeksiyonların tanısında kullanılır.

Prokalsitonin normal değeri nedir?

Prokalsitonin normal değeri 0.15 ng/mL’in altındadır.

0.15-2 ng/ml arasındaki değerler saptandığında;

-Lokalize hafif veya orta düzeyde enfeksiyon

-İnfeksiyöz olmayan sistemik inflamatuvar cevap

-Son dönem böbrek yetmezliği düşünülür.

Prokalsitonin 2 ng/ml’nin üstünde saptandığında;

-Bakteriyel sepsis

Pnömoni, menenjit, peritonit gibi ciddi enfeksiyonlar akla gelmelidir.

-Ayrıca ciddi yanık, travma, akut çoklu organ yetmezliği, büyük abdominal ve kardiotorasik cerrahi operasyonlarda da prokalsitonin düzeyi 2 ng/ml’nin üstüne çıkabilir.

-Medullar tiroid kanserinde prokalsitonin değeri 10.000 ng/ml değerinin üstüne çıkabilir.