RBC

RBC:  İngilizce red blood cell, kırmızı kan hücreleri anlamına gelen bir kısaltmadır. Kırmızı küre (alyuvar) veya eritrosit olarak adlandırılan hücrelerin sayısını gösterir. Kırmızı kan hücrelerinde azalma şu durumlarda görülür:

-Anemiler (demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği, hemalotik anemi)

-Kanama

-Travma, yanık

-Metabolik hastalıklar

-Kronik enfeksiyonlar

Kırmızı kan hücrelerindeki artış ise şu durmlarda görülür:

-Akciğer ve kalp hastalıkları

-Susuz kalma

-Polistemi vera

-Böbrek rahatsızlıkları