ANA TESTİ NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Antinükleer antikor (ANA) testi serumda bulunan ve memeli hücrelerinin çekirdeklerindeki otoantijenlere bağlanan antikorları tanımlar.

Kısaca ANA testi hücrenin çekirdeklerinde var olan otoantikorların varlığını gösterir. Bu antikorların çoğu IgG tipindedir ancak IgM ve IgA tipleri de tespit edilmiştir.

Otoantikorların önemi nedir?

Otoimmün hastalıkların; tanısında, izlenmesinde  ve sonucunun tahmin edilmesinde temel rol oynarlar.

Otoantikorlar, klinik tablo ile birlikte değerlendirilmelidir, klinik bulgu olmaksızın , tek başlarına varlıkları kesin tanı koydurucu değildir.

ANA testi otoimmün hastalıkların tanısını koymada faydalanılır.

Otoimmün hastalıklar hakkında bilgi almak için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

OTOİMMÜN HASTALIKLAR NELERDİR?

ANA testi nasıl yapılır?

Otoantikorların laboratuvar tanı yöntemleri 2 şekilde yapılır:

  • İmmünokimyasal metodlar:

Otoantikorların varlığı ya da yokluğunu tanımlayan kalitatif  değerlendirmede en sık İndirekt immünfloresan (İİF) yöntemi kullanılır.

  • İmmünometrik metodlar:

Otoantikor konsantrasyonlarının kantitatif ölçümü için kullanılan yöntemlerdir. En sık olarak ELISA yöntemi kullanılır.

ELISA testinde belirli antijenlere karşı antikor varlığı araştırılır. Pozitif ELISA sonucu sonrası hangi antijenlere karşı antikor oluştuğunun ayırt edilmesi için IFA yöntemi ile ANA çalışılır.

Floresan antinükleer antikor testi (IFA) olarak adlandırılan bu test, mikroskop altında lamda floresan etiketli antikorların görüntülenmesi ve floresansın paterninin (cinsi/modeli) ve yoğunluğunun belirlenmesini  içerir.

Pozitif bir sonuç, lupus gibi bir otoimmün hastalığı olduğu anlamına gelebilir. Bu eklemleri, cildi ve diğer organları tahrip eden bir hastalıktır.

Lupus nasıl bir hastalıktır? Aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

LUPUS NEDİR?

ANA test sonuçları nasıl değerlendirilir?

ANA testi negatif olan bir kişi için otoimmün hastalığnın olma olasığı daha düşüktür. Bununla birlikte, belirtilerinize bağlı olarak başka testler gerekebilir. Otoimmün hastalıkları olan bazı kişiler ANA için negatif, ancak diğer antikorlar için pozitif test sonucuna sahip olabilirler.

Pozitif bir ANA sonucu, kanınızda yüksek seviyede ANA’ya sahip olduğunuz anlamına gelir.

Pozitif bir ANA testi genellikle hem bir oran (bir titre olarak bildirilir) hem de homojen veya benekli (granuler/speckled) gibi farklı paternler şeklinde belirlenir.

Bazı hastalıkların belirli paternlere sahip olma olasılığı daha yüksektir. Titrenin yüksek olması sonucunuzun yüksek pozitif olduğunu gösterir. Ancak, pozitif bir sonuç her zaman bir otoimmün hastalığınız olduğu anlamına gelmez. Tamamen sağlıklı insanların yüzde 15’ine kadar pozitif ANA sonucu saptanabilir.

ANA titreleri ayrıca sağlıklı kişilerde yaşla birlikte artabilir, bu nedenle doktorunuzun  klinik bulgularınızla beraber değerlendirme yapması önemlidir.

Sadece pozitif  ANA testi belirli bir hastalığı teşhis edemez.

Bununla birlikte, pozitif bir ANA testi ile ilişkili olan belli başlı hastalıklar şunlardır:

Sistemik lupus eritematozus

Karışık bağ dokusu hastalığı (mikst konektif doku hastalığı)

İlaç kaynaklı lupus eritematozus

Sjögren sendromu

Skleroderma

Polimiyozit-dermatomiyozit

Romatoid artrit

Otoimmün hepatit

 

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.