D-DİMER TESTİ NEDİR?

D-Dimer, bir kan numunesinin analizi ile ölçülebilen, kanın pıhtılaşması ve parçalanma işleminin bir ürünüdür. Bir kan pıhtısı parçalanmaya başladığında D-dimer kana salgılanır.

Bu test en sık pulmoner emboli ve derin ven trombozunun tanısında yardımcıdır, ancak kan pıhtılaşmasının rol oynadığı diğer hastalıkların tanısında da faydalı olabilir.

D-dimer testi, kandaki “fibrin D-dimer” adlı bir proteinin miktarını ölçer.

Fibrin D-dimer,  fibrin (bir kan pıhtısının temel bileşeni olan bir protein), vasküler sistem içinde parçalandığı zaman üretilir.

Kanın pıhtılaşması oldukça karmaşık bir işlemdir.  Kan pıhtılaşması uzun fibrin lifleri üreten bir dizi dolaşım proteininin (pıhtılaşma faktörlerinin) aktivasyonunu içerir.

Kan pıhtısı, fibrin kütlesi içinde sıkışan kan trombositleri ile birlikte, esas olarak fibrin liflerinin birlikteliğinden oluşur.

D-Dimer testi hangi amaçla yapılır?

D-dimer kan testi, vücutta kan pıhtılaşmasının olup olmadığını tespit etmede faydalı olabilir. Bu bilgi çeşitli tıbbi durumların değerlendirilmesinde potansiyel olarak yararlı olsa da, D-dimer testi genellikle bir pulmoner emboli veya derin ven trombozu olup olmadığına karar vermeye çalışırken yardımcı olur.

Kandaki D-dimer proteinini  tespit etmek için monoklonal antikor (spesifik bir maddeyi hedefleyen bir antikor) kullanılan ve immünolojik testler olarak adlandırılan biyokimyasal testler mevcuttur.

Bu testler, çeşitli monoklonal antikorlar ve monoklonal antikorun ne kadarının D-dimer fragmanları tespit ederken farklı metotlarını kullandığından, farklı D-dimer test tipleri farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle, her laboratuarın kendi normal ve anormal değerler aralığını oluşturması önemlidir.

D-Dimer ne zaman yükselir?

Yüksek bir D-dimer testi yorumlanırken, doktorun ayrıca, günlük yaşam koşulları ve tıbbi koşullar dahil olmak üzere, akciğer embolisi veya derin ven trombozu dışındaki birçok durumda D-dimerin yükselebileceğini göz önünde bulundurması gerekir.

D-dimer seviyesinin yüksek olmasına neden olan durum ve hastalıkları aşağıda bulabilirsiniz:

♦Sigara içmek

♦Hareketsizlik

♦Gebelik

♦Yakın zamanda ameliyat geçirmiş olmak

Atriyal fibrilasyon

Akut koroner sendrom

İnme

♦Gastrointestinal  kanama

♦Travma

♦Habis tümörler

♦Enfeksiyon

♦Orak hücre hastalığı

♦Pre-eklampsi

♦Şiddetli karaciğer hastalığı

D-Dimer testinin klinik olarak faydalı olduğu hastalıklar Derin ven trombozu, pulmoner (akciğer) embolisi ve Dissemine intravasküler koagülasyondur(DİK).

Normal D-Dimer değeri nedir?

Normal bir D-Dimer 250ng/ml’den  daha az olarak kabul edilir. Pozitif bir D-Dimer 250ng/ml’den daha yüksektir.

Bunu da Okuyun

CA 19-9 NEDİR? HANGİ DURUMLARDA YÜKSELİR?

Karbonhidrat antijeni 19-9 veya kanser antijeni (carbohydrate antigen /cancer antigen /CA 19-9), tümörle ilişkili bir ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.