EKOKARDİYOGRAFİ (EKO) NEDİR?

Kalbin görüntülerini elde etmek için yüksek frekanslı ses dalgalarını (ultrason) kullanan bir testtir. 

Ekokardiyografi ya da ekokardiogram kısaca eko olarak ifade edilir. Tipik olarak bir ultrason yöntemidir.

Peki eko hangi durumlarda kullanılır?

Doktorunuz kalp kapakçıklarınız veya kalp odacıkları (atriyum ve ventrikül) ile ilgili bir bozukluktan şüpheleniyorsa veya nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetleriniz mevcutsa size ekokardiyografi önerebilir. 

Kalbinizle ilgili hangi bilgilere ihtiyaç olduğuna bağlı olarak, aşağıdaki ekokardiyogramlardan biri doktorunuz tarafından istenebilir:

Transtorasik ekokardiyografi:

Standart ekokardiyografidir. Önce ekoyu yapan uzman göğsünüze jel sürer ve ultrason dalgalarını yayan bir aygıtı göğsünüzden kalbinizin hizasına doğru bastırır. Dönüştürücü, kalpten gelen ses dalgalarını kaydeder. Bir bilgisayar bu yankıları bir monitörde hareketli görüntülere dönüştürür. Akciğerleriniz veya kaburgalarınız görünümü engelliyorsa, kalp yapılarınızın monitörde daha net görünmesini sağlamak için  damardan enjekte edilen kontrast bir madde verilebilir.

Transözofageal ekokardiyografi:

Standart eko ile kalbin net bir görüntüsünü elde etmek nispeten zordur ya da kalbi ve kalp kapakçıklarını daha ayrıntılı olarak görmek için doktorunuz transözofageal eko yaptırmanızı isteyebilir.

Bu prosedürde, esnek bir tüp boğazınızdan aşağı doğru yönlendirilir ve yemek borusunun (özofagus) içinde kalbinizin daha ayrıntılı görüntülerini elde etmek için konumlandırılır. Bu işlemden önce boğazınız uyuşturulur ve transözofageal eko sırasında rahatlamanıza yardımcı olacak ilaçlar verilir.

Doppler ekokardiyografi:

Ses dalgalarının kalpten ve kan damarlarından geçen kan hücrelerinden yansıdığında oluşan görüntüler sayesinde (Doppler sinyalleri) doktorunuzun kalbinizdeki kan akışının hızını ve yönünü ölçer.

Çoğu transtorasik ve transözofageal ekokardiyogramda Doppler teknikleri kullanılır ve geleneksel ultrasonun saptayamayacağı kan akış problemleri görüntülenebilir. 

DOPPLER ULTRASON NEDİR, NASIL ÇEKİLİR?

Eforlu ekokardiyografi:

Bazı kalp problemleri (özellikle kalp kasına kan sağlayan koroner atardamarlarda ) yalnızca fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkar. Eforlu ekokardiyografi için, bir koşu bandı üzerinde efor harcadıktan önce ve sonra kalbin ultrason görüntüleri alınır ve tanı konmaya çalışılır.

Eko yaptırmanın herhangi bir riski var mıdır?

Standart ekonun herhangi bir riski yoktur. Transözofageal eko sonrasında boğazınızda birkaç saat rahatsızlık hissedebilirsiniz.  Eforlu eko geçici olarak düzensiz  kalp atışına neden olabilir. Kalp krizi gibi ciddi komplikasyonlar çok nadirdir.

Eko sonrası kalbiniz hakkında hangi bilgiler elde edilir? 

Kalp büyüklüğü:

Zayıflamış veya hasar görmüş kalp kapakçıkları, yüksek tansiyon veya diğer hastalıklar, kalp odacıklarının büyümesine veya kalp duvarlarının anormal şekilde kalınlaşmasına neden olabilir. Tedaviye gerek olup olmadığı veya tedavi etkinliğini takip etmek için ekokardiyografi yapılmaktadır.

Kalbin kan pompalama gücü:

Ekokardiyogram, kalbin kan pompalama gücünü belirlemesine yardımcı olabilir. Belirli ölçümler, her bir kalp atışıyla (ejeksiyon fraksiyonu) dolu bir ventrikülden pompalanan kanın yüzdesini veya kalpten bir dakikada pompalanan kanın hacmini içerebilir (kardiyak çıktı).

Kalbiniz vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda kan pompalamazsa, bu kalp yetmezliğine neden olabilir.

Kalp kası hasarı:

Ekokardiyografi sırasında, doktorunuz kalp duvarının tüm bölümlerinin kalbinizin pompalama etkinliğine normal şekilde katkıda bulunup bulunmadığını belirleyebilir. Zayıf şekilde hareket eden parçalar kalp krizi sırasında hasarlanmış veya oksijen alımı çok zayıflamış olabilir. Bu, koroner arter hastalığını veya çeşitli diğer koşulları işaret edebilir.

Kalp kapakçık problemleri:

Ekokardiyografi, kalp atışlarınız gibi kalp kapağınızın nasıl hareket ettiğini gösterir. Doktorunuz, kapakçıkların yeterli kan dolaşımı için yeterince geniş olup olmadığını veya kan karışmasını önlemek için tamamen kapalı olup olmadığını belirleyebilir.

Kalp kusurları:

Kalp kusuru, kalp odacıkları ile ilgili problemler, kalp ve büyük kan damarları arasındaki anormal bağlantılar ve doğumda bulunan karmaşık kalp kusurları ekokardiyografi ile tespit edilebilir. Ekokardiyografi  bebeğin doğum öncesi kalp gelişimini izlemek için de kullanılabilir.

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.