P24 ANTİJEN TESTİ NEDİR?

P24, HIV viral çekirdeğinin yapısal bir proteinidir.

HIV ile bulaştan sonraki ilk haftalarda p24 antijen serum konsantrasyonları yüksektir; Bu nedenle, p24 antijenine duyarlı testler, antikor seviyeleri halen düşük olduğu için erken enfeksiyonun teşhisinde yararlıdır.

Yeni enfekte kişilerin kan serumunda yüksek p24 seviyeleri, enfeksiyon ve serokonversiyon arasındaki kısa sürede bulunur ve p24 antijen testlerini primer HIV enfeksiyonunun teşhisinde kullanışlı hale getirir.

P24’e karşı antikorlar serokonversiyon esnasında üretilir ve çoğu durumda p24 antijen serokonversiyonu takiben saptanmaz hale gelir. Bu nedenle, p24 antijen testleri, erken evrelerinden sonra HIV enfeksiyonunun teşhisi için güvenilir değildir.

Bununla birlikte, HIV enfeksiyonu, saf antikor tespit testlerinden çok kombine antikor / antijen testleri ile daha erken teşhis edilebilir ve dördüncü nesil antikor / antijen testleri standart tarama testi olarak kullanılmaktadır.

HIV TESTLERİ İÇİN KULLANILAN NESİL(JENERASYON) NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

HIV antikor testleri nesil (jenerasyon) ile kategorize edilir ve daha yüksek rakamlar testlerin daha yakın zamanda gelişmiş olduğunu gösterir.

Teknolojik ilerlemenin hedefleri pencerenin süresini kısaltmak, geliştirmek ve geliştirmektir  yüksek duyarlılık ve özgüllüğü korumaktır.

Birinci ve ikinci nesil HIV enzim immunoassay’ları (EIA’lar) anti-HIV IgG antikorlarını tespit eder.

HIV-1 / HIV-2 antikorlarını saptamak için 4-6 hafta arasında bir pencere periyodu var.

Üçüncü nesil HIV testleri, HIV-1 / HIV-2 için anti-HIV IgM ve IgG antikorlarını tanımlar. Anti-HIV IgM antikorlar, IgG antikorlarından daha erken tespit edilebilmekte, pencere süresini 3-4 haftaya indirmektedir.

Dördüncü nesil HIV Ab / Ag kombinasyon testleri (dördüncü nesil HIV testleri), HIV-1 / HIV-2 ve aynı zamanda HIV-1 p24 antijenleri için anti-HIV IgM ve IgG antikorlarını tanımlar.

HIV p24 seviyeleri HIV’e maruz kaldıktan 2-4 hafta sonra tespit edilebilir, bu da bir hastanın HIV durumunu doğru bir şekilde belirlemek için gereken pencere süresini daha da azaltır.

Dördüncü nesil testler:

P24 antijeni ve antikorları test ederler, bu nedenle son enfeksiyonun tespiti için daha uygundurlar.

Duyarlılıkları ve spesifiteleri mükemmeldir.

1990’ların sonunda ortaya çıkan dördüncü nesil testler, hem HIV antikorları hem de p24 antijenini test eden ELISA’lardır. Aslında üçüncü nesil bir ELISA olup, p24 antijen için bir ELISA eklenmiştir.

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.