ACİLEN YENİ ANTİBİYOTİKLERE İHTİYAÇ VAR

antibiyotikDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antibiyotiklere dirençli,insan sağlığına öncelikli olarak  en büyük zararı veren 12 bakteri ailesinin kataloğunu yayınladı.

Liste DSÖ’nün antimikrobiyal ilaçlara karşı artan küresel dirençle mücadele çabalarının bir parçası olarak yeni antibiyotikleri araştırma ve geliştirmeyi yönlendirmek ve teşvik etmek amacıyla hazırlandı. Bu listede özellikle birden fazla antibiyotiğe dirençli gram-negatif bakterilerin yarattığı  tehdit vurgulanmakta ve bu bakterilerin tedaviye direnecek yeni yollar bulmak için dahili yeteneklere sahip oldukları ve diğer bakterilerin de ilaca dirençli olmasını sağlayan genetik materyali geçirebildikleri belirtilmektedir.

DSÖ listesinde yeni antibiyotik ihtiyacı aciliyetine göre üç kategoriye ayrılıyor: kritik, yüksek ve orta öncelik.

Kritik grupta; hastanelerde, bakımevlerinde ve ventilatör ve kan kateteri gibi cihazlar gerektiren hastalarda belirli bir tehdit oluşturan çoklu ilaca dirençli bakteriler bulunur.  

Bu bakteriler arasında Acinetobacter, Pseudomonas ve çeşitli Enterobacteriaceae (Klebsiella, E. coli, Serratia ve Proteus dahil) bulunur. Kan dolaşımı enfeksiyonları ve pnömoni gibi ciddi ve sıklıkla ölümcül enfeksiyonlara neden olabilirler.

Bu bakteriler  karbapenemler ve çoklu  ilaca dirençli bakterilerin tedavisinde kullanılan en iyi antibiyotikler olan üçüncü kuşak sefalosporinler de dahil olmak üzere çok sayıda antibiyotik için dirençlidirler.

Listedeki  yüksek ve orta öncelikli kategorilergonore ve salmonella kaynaklı gıda zehirlenmesi gibi daha sık görülen hastalıklara neden olan diğer ilaçlara dirençli bakterileri  içermektedir.

G20 sağlık uzmanları bu hafta Berlin’de bir araya gelecek. Almanya Sağlık Bakanı Hermann Gröhe “Sağlık sistemlerimiz için etkili antibiyotiklere ihtiyacımız var” dedi. “Bugün daha sağlıklı bir yarın için birlikte hareket etmek zorundayız, bu nedenle G20’nin dikkatini antimikrobiyal mücadeleye çekeceğiz. DSÖ’nün  global önceliğe sahip patojen listesi yeni antibiyotiklerle ilgili araştırma ve geliştirmeyi güvence altına almak ve yönlendirmek için önemli yeni bir araçtır “dedi.

Tübingen Üniversitesi Enfeksiyöz Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Evelina Tacconelli, “Öncelikli olarak yeni antibiyotikler dünyadaki dirençli enfeksiyonlardan dolayı ölenlerin sayısını azaltmaya yardımcı olacaktır” dedi ve  “Artık daha fazla beklemek  daha fazla halk sağlığı sorununa neden olacak ve hasta bakımını önemli ölçüde etkileyecektir.” şeklinde konuştu.

Araştırma ve geliştirme çalışmaları  hayati olmakla birlikte tek başına sorunu çözmeye yardımcı olmaz. Dirençle mücadele etmek için insanlarda ve hayvanlarda enfeksiyonların daha başarılı bir şekilde önlenmesi ve mevcut antibiyotiklerin uygun şekilde kullanılmasının yanı sıra, gelecekte geliştirilecek yeni antibiyotiklerin de gerçekçi olarak kullanılması gereklidir.

Aşağıda DSÖ’nün yeni antibiyotik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması gereken öncelikli patojenlerinin listesini bulabilirsiniz:

1.derece öncelik : Kritik düzey

Acinetobacter baumannii, karbapenem dirençli

Pseudomonas aeruginosa, karbapenem dirençli

Enterobacteriaceae, karbapenem dirençli, GSBL üreten

2. derece öncelik: Yüksek düzey

Enterococcus faecium, vankomisine dirençli

Staphylococcus aureus, metisiline dirençli, vankomisin-ara ve dirençli

Helicobacter pylori, klaritromisin dirençli

Campylobacter spp., florokinolon dirençli

Salmonella, florokinolon dirençli

Neisseria gonorrhoeae, sefalosporin ve florokinolon dirençli

3.derece öncelik: Orta düzey

Streptococcus pneumoniae, penisiline duyarlı olmayan

Haemophilus influenzae, ampisiline dirençli

Shigella spp., florokinolon dirençli

Kaynak: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en

Bunu da Okuyun

KİST HİDATİK NEDİR?

Echinococcus granulosus’un larva şeklinin insanlarda ve koyun, sığır gibi hayvanların karaciğer, akciğer gibi organlarında yerleşmesiyle ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.