ELİSA TESTİ NEDİR?

Elisa testi nedir? ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) peptid, protein, antikor ve hormonları saptamaya ve miktarını ölçmeye yarayan testlerdir. Bir başka deyişle Elisa, antikoru enzimle işaretleme yöntemidir. Peroksidaz, alkalin fosfotaz ve beta galaktozidaz gibi enzimler spesifik substratları renkli ürünlere dönüştürürler. Renkli ürünler spektrofotometri adı verilen cihazla ölçülerek test sonuçlandırılır. Halk arasında Elisa denilince akla sadece HIV testi gelmesine … Okumaya devam et ELİSA TESTİ NEDİR?