Homosistein

Homosistein neden yükselir?

-Yüksek homosistein seviyeleri  kan damarlarının iç duvarlarını etkiler ve ateroskleroz (kan damarlarının daralması) riskini arttırır. Bu durum kalp krizi ve inme ile sonuçlanabilir. 

-Aynı zamanda  derin ven trombozu ve pulmoner emboli riski vücuttaki yüksek homosistein seviyeleri ile bağlantılı olabilir.

Yüksek homosistein seviyeleri ile özellikle yaşlılarda görülen kemik kırıkları ile ilişkili olabilir.

Alzheimer hastalığı ve diğer bunama tipleri kanda homosistein düzeyi artmış olan hastalarda daha sık görülebilir.

Hamilelikte homosistein seviyeleri azalma eğilimi gösterir. Yüksek homosistein seviyeleri, bazı fetal anormalliklerle ve plasentadaki olası kan damar sorunları ile ilişkili olabilir ve bu da düşüklere neden olur. Ayrıca preeklampsi ile birliktelik olabilir.

Homosistein normal düzeyleri nedir?

Çoğu laboratuvar kandaki normal homosistein düzeylerini 4-15 mikromol / litre (μmol / L) arasında bildirir. 15’in üzerindeki herhangi bir ölçüm yüksek olarak kabul edilir. Ortalama homosistein seviyeleri 10-12’nin altındadır.