NÖROLOJİ

DEMANS NEDİR?

 1906 yılında Auguste Deter adında 50 yaşlarındaki bir kadında demans yani bunamanın bir şekli olan Alzheimer hastalığı tanısı konan ilk hastadır.

Devamı...

MYASTHENIA GRAVIS NEDİR?

Myasthenia gravis (MG) nadir görülen bir otoimmün bozukluk olup iskelet kaslarının nöromüsküler kavşağında asetilkolin nikotinik postsinaptik reseptörlere karşı antikorların oluştuğu bir hastalıktır.

Devamı...