WBC

WBC: İngilizce white blood cell kısaltması olan WBC beyaz küre anlamına gelen lökositlerin sayısını gösterir.  WBC normal değeri  4000-11000/mm küptür.

WBC değerinin yüksekliği:

-Sistemik ve lokal enfeksiyonlarda

-Lösemide

-Miyokard enfarktüsü

-Gebe ve sigara içenlerde görülebilir.

WBC düşüklüğü:

-Aplastik anemide

-Viral enfeksiyonlarda

-Lösemide

-Miliyer tüberkülozda görülebilir.