MCV

MCV: Mean corpuscular volume kısaltması olup ortalama eritrosit hacmi anlamına gelir. Eritrositlerin ortalama büyüklüğünü gösterir. MCV yüksekliği eritrositlerin ortalamadan büyük olduğunu gösterir ve makrositer anemilerde görülür. Makrositer anemi; folik asit eksikliği, B12 vitamin eksikliği, hemolitik anemi, karaciğer hastalığı, aplastik anemi gibi durumlarda görülür.

MCV düşüklüğü; eritrositlerin normalden küçük olduğunu gösterir ve mikrositer anemi olduğunu gösterir. Mikrositer anemi, demir eksikliği, talasemi, kurşun zehirlenmesi, B6 vitamin eksikliği ve kronik hastalık gibi durumlarda görülür.