ANTİBİYOTİKLERİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

antibiyotik

Dünya çapında ilaç satışlarında ilk sırada kalp damar ilaçları bulunurken, antibiyotikler 4. sıradadır. Türkiye’de ise ilk sırayı antibiyotikler almaktadır.

Bir ilaç amacına uygun şekilde, uygun dozlarda kullanıldığında ortaya çıkan hedeflenmemiş ve zararlı etkilere yan etki denir. Yan etki hafif alerjik reaksiyondan hayatı tehdit eden ciddi etkilere kadar değişebilir.

Antibiyotik kullanımının artışı ile birlikte yan etki oranı da artmaktadır. Tüm antibiyotiklerin potansiyel olarak yan etki riski vardır.

Antibiyotiklerin şu yan etkileri görülebilir:

1-Alerji (hipersensitivite reaksiyonları):

-Dermatolojik yan etkiler:  Sülfonamid, vankomisin, florokinolonlara karşı görülebilir.

-İlaç ateşi: Sülfonamid ve amfoterisin B’ye karşı oluşur.

-Anaflaksi :Aniden ortaya çıkan, çok ciddi ve ölüme neden olabilen alerjik reaksiyondur. Penisiline karşı 1000’de 1 oranında görülebilir.

2-Diyare, bulantı, kusma, ağızda tat bozukluğu:

Bu yan etkiler gastrointestinal sistemden emilen ve safradan atılan antibiyotik kullanımında daha sık görülür. Amoksisilin-klavulanat, ampisilin-sulbaktam kullanımında en sık görülür.

3-Özefajit ve özafagus ülseri:

Klindamisin ve tetrasiklin gibi antibiyotiklerin kullanımında görülür. İlacı bol su ile içmek, içtikten sonra yatmamak gerekir.

4-Anemi (kansızlık),lökopeni (beyaz küre azalması), pıhtılaşma bozuklukları:

Linezolid, seftriakson, kloramfenikol gibi antibiyotikler anemi hikayesi olanlarda anemiye yol açabilir. Penisilin ve piperasilin gibi antibiyotikler kanama zamanını uzatabilir.

5-Aritmi:

Nadiren kinolon, eritromisin, klaritromisin gibi antibiyotikler kalp atımında bozukluk yapabilir.

6-Nefrotoksik etki (böbrek üzerine zehirleyici etki):

En sık aminoglikozid, amfoterisin ve kolistin gibi antibiyotiklerde görülür.

7-Hepatotoksik etki (karaciğer üzerine zehirleyici etki):

Amoksisilin klavulanat, eritromisin, piperasilin, sülfonamid, ampisilin gibi antibiyotiklerin hepatotoksik yan etkileri olabilir. Sefalosporinler ve florokinolonlar ALP ve AST‘yi yükseltebilir.

8-Ototoksisite (kulağa zararlı etki):

Aminoglikozidlerin kulak üzerine zararlı etkileri görülebilir.

9-Kas iskelet sistemine yan etkileri:

Florokinolonlar tendinit, pirazinamid, streptograminler artralji yapabilir.

10-Elektrolit bozuklukları:

Penisilin G, amfoterisin B ve trimetoprim-sulfometaksazol potasyum yüksekliği yapabilir.

 

 

 

Bunu da Okuyun

AĞIZ KURULUĞU NEDEN OLUR?

Tükürük ağzımızı nemlendirmek, temizlenmesini sağlamak ve yiyecekleri sindirmek için gereklidir. Ayrıca tükürük ağızdaki bakteri ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.