GRAM BOYAMA NEDİR? NE AMAÇLA YAPILIR?

Gram boyama, farklı hücre duvar bileşenleri olan iki büyük bakteri grubunu ayırt etmek için kullanılan bir tekniktir.

Gram boyama mikrobiyoloji laboratuvarlarında en sık kullanılan tanı yöntemlerinden biridir. Gram boyama sayesinde kültürde üreyen bakterilerin morfolojik özellikleri belirlenir.

Gram pozitif ve negatif bakteri morfolojisini aşağıdaki şekilde görebilirsiniz:

 

 

Gram boyama prosedürü, bakterileri kırmızı veya mor renge boyayarak gram pozitif ve gram negatif olarak birbirinden ayırt etmeye yarar.

Gram boyama yöntemi Dr.Hans Christian Gram tarafından 1884 yılında geliştirilmiştir. O günden bugüne kadar bir çok modifikasyonu kullanılmaktadır. Gram pozitif bakteriler, hücre duvarlarında peptidoglikan kalın bir katmanın varlığı nedeniyle mor renge boyanarak  hücre içine giren kristal morunu muhafaza ederler. Gram negatif bakterilerin ince bir peptidoglikan duvara sahip oldukları için kristal morunu hücre içinde tutamazlar kırmızı renge boyanırlar.

 

 

Başlıca gram pozitif boyanan bakteriler şunlardır:

♦Stafilokoklar

♦Streptokoklar

♦Enterokoklar

♦Mikrokoklar

Başlıca gram negatif boyanan bakteriler ise şunlardır:

♦Enterobakterler (E.coli, Klebsiella türleri gibi)

♦Pseudomonas türleri

♦Asinetobakter türleri

Gram boyama prosedürünün adımlarını ve bu uygulamaların hücre duvarına etkisini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.