SİFİLİZ (FRENGİ) NEDİR?

images (1)

Sifiliz cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Hastalık genellikle genital organlar, rektum veya ağızda ağrısız yaralarla başlar. İnsandan insana deri veya mukoz membranların teması ile bulaşır. İlk enfeksiyondan sonra sifiliz bakterisi vücutta yıllarca sessiz bir şekilde yaşayabilir. Erken sifiliz tek bir penisilin enjeksiyonu ile tedavi edilebilirken, tedavisiz kalan bir sifiliz kalp, beyin ve diğer organlara zarar verebilir, hayatı tehdit edebilir.

Sifilizin evreleri vardır.

Primer sifiliz:

Sifilizin ilk belirtisi şankr adı verilen bir yaradır. Çoğu insan ağrısız olduğu için bu yarayı farketmez, çünkü rektum ya da vajenin içinde saklı kalabilir. Bakteriye maruz kalındıktan yaklaşık 3 hafta sonra genellikle şankr gelişir.

Sekonder Sifiliz:

Şankr’ın iyileşmesini takiben tüm vücutta kaşıntısız bir kızarıklık gelişir. Kas ağrısı, ateş, boğaz ağrısı ve lenf nodlarında şişlik görülebilir. Bu belirti ve bulgular bir iki haftada düzelir ve tekrar ortaya çıkabilir. Bu süreç bir yılı bulabilir.

Latent sifiliz:

Sifiliz tedavi edilmezse sekonder evreden latent(saklı) evreye geçer. Latent evre yıllarca sürebilir. Belirti ve bulgular tekrar ortaya çıkmayabilir veya üçüncü evreye ilerleyebilir.

Geç Sifiliz:

Sifiliz ile enfekte ve tedavi almayan %15-30 vakada komolikasyonlar görülür. Bu dönemde beyin, sinirler, göz, kalp, kan damarları, karaciğer, kemik ve eklemler etkilenir.

 Sifiliz etkeni nedir?

Sifiliz etkeni Treponema pallidum adlı bir bakteridir. En sık bulaşma yolu enfekte kişi ile cinsel ilişki sırasında yara ile temas sonucu olur. Sifiliz primer ve sekonder evrelerde bulaştırıcıdır. Bazen latent evrede de bulaş görülebilir.

Aynı tuvalet ve banyonun kullanılması, aynı eşyaların kullanılması ile sifiliz bulaşmaz.

Sifiliz tanısı nasıl konur?

Serolojik testler latent ve geç sifilizin tanısı için tek kullanılabillecek yöntemlerdir. Serolojik testler de treponemal ve nontreponemal olarak ikiye ayrılmaktadır.

Treponemal testler:

Doğrudan doğruya T.pallidum‘un antijenlerine karşı oluşmuş özgül antikorları saptamaya yönelik testlerdir.  Bu testler:

Mikrohemaglutinasyon assay (MHA-TP)

Mikrotreponema pallidum hemaglutinaston assay (TPHA)

Fluoresan Treponemal Antikor Absorbsiyon testi (FTA-ABS)

Bu testler hastalığın ilk günleri dışında, tüm evrelerinde yüksek duyarlılık gösterirler.

Nontreponemal testler:

Hastalık sırasında hasarlanan hücre lipidlerine karşı oluşan ve reagin denilen otoantikor niteliğinde antilipoidik antikorları saptamaya yönelik testlerdir. Bu testler:

VDRL, RPR

Tanıda tarama amaçlı kalitatif olarak veya tedavinin takibinde kantitatif olarak kullanılırlar.

Sifiliz tedavisi nasıldır?

Erken tanı konup erken evrelerde tedavi edildiğinde sifilizde iyileşme oranı çok yüksektir. Tedavide penisilin kullanılır.

Bunu da Okuyun

hiv tükürükle bulaşırmı,hiv belirtileri, hiv testi, hiv nasıl bulaşır, hiv nedir nasıl bulaşır, hiv pozitif, hiv bulaşma yolları, hiv nasil bulasmaz

HIV NASIL BULAŞIR?

  AIDS, insan bağışıklık yetmezliği virüsünün (HIV) bağışıklık sistemini çökerterek kişiyi enfeksiyonlara,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.