MENENJİT NEDEN OLUR?

menenjit

Beyin ve spinal kanalı saran membranların iltihabına menenjit denir.

Menenjit belirtileri nelerdir?

Menenjitin erken dönem bulgu ve  belirtilerini influenza gribinden ayırt etmek zordur. 2 yaş altındakiler hariç görülen belirtiler başlıca şunlardır:

-ani yüksek ateş

-ciddi başağrısı

-ense sertliği

-bulantı, kusma

-konfüzyon

-felç

-uyku hali, ışığa duyarlılık

Yenidoğan döneminde menenjit belirtileri nelerdir?

-ateş

-kusma

-ense sertliği

-konfüzyon

Menenjit etkeni nelerdir?

Menenjit etkeni viral, bakteriyel ve fungal olabilir.

Bakteriyel menenjit etkenleri nelerdir?

Bakteriyel menenjit bakterinin kana, beyine ve beyin omurilik sıvısına geçmesinden sonra gelişir. Aynı zamanda kulak ya da sinus enfeksiyonu sonrası bakterinin meninkse geçmesi sonrası da oluşabilir. Nadiren kafa kırıkları veya bazı cerrahi girişimler sonrası gelişebilir.

Streptococcus pneumoniae (pnömokok)- Erişkinlerde en sık rastlanan menenjit etkenidir. Aynı zamanda kulak,  sinus enfeksiyonları yapar.  Korunma için pnömokok aşısı mevcuttur.

Neisseria meningitidis (meningokok)- Meningokok menenjiti genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası bakterinin kana karışması ile meydan gelir. Genç erişkinlerde en sık görülür.   Bu enfeksiyon oldukça bulaşıcıdır. Öğrenci yurtları, askeri üsler, yatılı okullarda lokal olarak epidemilere yol açabilir. Aşısı mevcuttur.

Haemophilus influenzae :

H. İnfluenzae tip B (Hib) çocuklarda bakteriyel menenjite nedene olur. Aşısı mevcuttur.

Viral menenjitler:

Enteroviruslar, Herpes simplex virus, HIV, kabakulak virusları menenjite neden olur.

Fungal menenjitler:

Daha nadir olarak görülürler, kronik menenjite neden olurlar. Cryptococcal menenjit immün sistemi zayıf kişilerde menenjit etkenidir.

Menenjit için risk faktörleri nelerdir?

Aşılamanın eksik yapılması

-Yaş

-Toplu ortamlarda yaşam

-Gebelik

-İmmün sistem zayıflığı

Menenjit tanısı nasıl konur?

Kan kültürü alınarak üreyen etken mikroorganizma tanımlanımaya çalışılır.

Lomber ponksiyon ile beyin omurilik sıvısından örnek alınarak biyokimyasal ve mikrobiyolojik olarak incelemesi yapılır.

Tomografi ile baş, göğüs ve sinüslerdeki inflamasyon tanımlanmaya çalışılır.

Menenjit tedavisi nasıl yapılır?

Tedavi etkene yönelik olarak yapılır.

Bakteriyel menenjit tedavisinde menenjite yol açan bakteriye etkili antibiyotik tedavisi ve kortizon tedavisi uyulanır.

Viral menenjit tedavisinde antibiyotik tedavisinin faydası yoktur. Herpes virusa bağlı menenjitte antiviral tedavi verilir. Bunun dışında yatak istirahati, bol sıvı alınması, ağrıya yönelik tedavi verilir.

Menenjitten nasıl korunulur?

Menenjit etkenleri temas ile bulaşır. Öksürük, hapşuruk, öpüşme ve yeme içmede kullanılan malzemelerin ortak kullanılması bulaşmaya neden olur. Önlem almak için yapılacaklar şunlardır:

-El yıkamak

-Hijyene dikkat etmek

-Sağlıklı beslenmek

-Öksürürken ve hapşururken ağzınızı kapatmak

-Aşılama (Haemophilus influenzae type b (Hib) aşısı,  Pneumococcal konjugat aşısı, Neisseria meningitidis (menengokok aşısı) menenjitten koruma amaçlı kullanılmaktadır.

Bunu da Okuyun

TALASEMİ NEDİR? TALASEMİ TESTLERİ NELERDİR?

Talasemi; vücutta normalden daha az hemoglobin ve daha az kırmızı kan hücresi bulunması ile karakterize ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.