ATORVASTATİN VE SİMVASTATİN NEDİR? YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Atorvastatin ve simvastatin, kolesterol düzeyini ayarlamak ve kalp hastalığının önlenmesi için kullanılan statin adı verilen bir ilaç grubunun üyeleridir.

Atorvastatinin ticari ismi Lipitor, simvastatinin ise Zocor’dur.

Atorvastatin ve simvastatin, LDL’nin (düşük yoğunluklu lipoprotein veya kötü kolestrol) kan dolaşımını azaltmak için vücuttaki aynı kimyasal maddeyi hedef alır ve kardiyovasküler problemlerin nedeni olan arterlerin tıkanma riskini azaltır.

Atorvastatin ve simvastatin karaciğer hücrelerinin kolestrol üretimini etkileyen kimyasal maddelerdir. Lovastatin (Mevacor),fluvastatin (Lescol) ve rosuvastatin (Crestor) statinler ailesinin diğer üyeleridir.

Bu ilaçların molekülleri HMG-CoA redüktaz adı verilen ve kolesterol üretmede görevi olan bir enzimi hedef alır. Bu nedenle statinlere “HMG-CoA redüktaz inhibitörleri” adı verilir.

Kolesterol, hormon üretimi, hücre yapısı, sinir hücrelerinin sarılması, sindirim ve daha birçok vücut işlevi için gereklidir. Vücut ihtiyacı olan tüm kolesterolü üretebilir ancak gıdalarla da vücudun kullanabileceği kolestrol alınır.

Sağlıklı bir karaciğer, kolesterol seviyelerini dengeleyebilir, ancak LDL formundaki kan dolaşımındaki çok fazla kolesterol, bir dizi kardiyovasküler hastalığa neden olur. Fazla LDL arter duvarlarında pıhtılaşma ve tıkanıklıklara neden olan plaklar oluşturur, koroner kalp hastalığı, felç, kalp krizi ve diğer ölümcül sorunlara yol açabilir.

Lipitor ve Zocor ve diğer statinler, karaciğer hücrelerindeki kolestrol üretim sürecini durdurur ve HMG-CoA redüktazın kolesterol haline gelmeden bağlanarak hücrenin kolestrol fabrikasını sabote eder.

Karaciğer hücreleri, statin tedavisi yüzünden artık kendi kolesterollerinden yeterince yararlanamadıklarından, vücudun kolesterol dengeleme dürtüsü harekete geçer ve karaciğer hücrelerinin kan dolaşımından daha fazla LDL emmesine neden olur.

Hücreler, üretimdeki eksikliği telafi etmek için LDL’yi kolesterole şekline çevirir. Sonuç olarak, kan dolaşımında daha az LDL dolaşır ve böylece kardiyovasküler hastalık riski önemli ölçüde azaltılır.

Atorvastatin ve simvastatin gibi statinler  “iyi kolestrol” olarak adlandırılan kan dolaşımındaki HDL’yi (yüksek yoğunluklu lipoproteinleri) ılımlı bir şekilde arttırırlar. HDL moleküllerinin iyi seviyeleri sağlıklıdır çünkü çöpçü moleküller olarak görev yaparlar, LDL’yi kan dolaşımından alıp, işlemek ve uzaklaştırmak için karaciğere götürürler.

Atorvastatin ve simvastatin hangi durumlarda kullanılır?

Lipitor ve Zocor, yüksek total kolesterol, LDL ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesinde ve HDL kolesterolün yükseltilmesi amacı ile kullanılır. Anjina, inme , kalp krizi, konjestif kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı olan bireylerde revaskülarizasyon (yeniden damar oluşumu) amacı ile kullanılır.

Lipitor ve Zocor, koroner arter hastalığı için çoklu risk faktörlerine sahip yetişkinlerde kalp krizi, inme, angina riskini azaltmaktadır. Atorvastatin ve simvastatin, koroner arter hastalığı için birden fazla risk faktörü olan tip 2 diyabetli hastalarda kalp krizi ve inmelerini de önler.

Yan etkileri nelerdir?

Hem Lipitor hem de Zocor’a ortak yan etkiler şunlardır:

♦yorgunluk
♦ishal
♦baş ağrısı
♦hafıza kaybı
♦unutkanlık
♦kafa karışıklığı

Atorvastatin’e özgü genel yan etkiler kabızlık, yorgunluk, gaz, mide ekşimesi, soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonu ve eklem ağrısıdır.

Hem Lipitor hem de Zocor’un en ciddi yan etkisi karaciger hasaridir. Statinler genellikle tedavi başladıktan sonra karaciğer testlerinin sonuçlarını etkiler ancak normal duruma döner. Bazı kimyasal markerler için karaciğer testleri normal konsantrasyonların üç kat daha uzun süre devam ederse, doktorunuz atorvastatin veya simvastatin vermeyi kesmelidir.

Kas proteini (miyoglobin) kan dolaşımına sızarsa, Lipitor ve Zocor’un neden olduğu kas iltihabı ciddi hasara neden olabilir. Bu rabdomiyolize, böbrek yetmezliğine neden olabilecek ölümcül bir duruma neden olabilir, çünkü miyoglobin filtre edilemez.

Hem atorvastatin hem de simvastatin ile ilgili bir diğer endişe, diyabete bağlı koşulları taklit ederek kan şekeri ve HbA1c düzeylerini yükseltebilmeleridir.

Bunu da Okuyun

PROZAC NEDİR? NE AMAÇLA KULLANILIR?

Fluoksetin (Prozac/Prozak), depresyon, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozukluğu (bulimia) ve adet öncesi sendromun ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.