KARDİYAK MARKERLAR NELERDİR?

Kardiyak markerler (markır), kalp hasar gördüğünde veya streslendiğinde kanın içine salınan maddelerdir.

Kardiyak biyobelirteç olarak da adlandırılırlar. Bu biyobelirteçlerin ölçümü,  akut koroner sendromu (AKS) ve kalp iskemisini, kalbe yetersiz kan akışı ile ilişkili durumları teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Kardiyak biyobelirteçler kişinin bu rahatsızlıklara sahip olma riskinin belirlenmesine veya akut koroner sendrom ve kardiyak iskemiden şüphelenilen birinin izlenmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Bu belirteçler nelerdir?

1-Troponin (I veya T):

Troponin en sık kullanılan belirteçtir. Birkaç saat içinde kalp hasarında yükselir (pozitifleşir) ve iki haftaya kadar yüksek kalır. Birkaç saat boyunca yapılan bir dizi troponin testinde yükselen düzeyler, kalp krizinin teşhisine yardımcı olabilir

TROPONİN TESTİ NEDİR, NE AMAÇLA YAPILIR?

2- Yüksek duyarlılıklı troponin (hS-troponin): 

Bu test, standart testin uyguladığı aynı proteini, çok daha düşük seviyelerde algılar.

Testin bu versiyonu daha hassas olduğundan, daha çabuk pozitifleşir ve standart testten önce akut koroner sendromu tespit etmeye yardımcı olabilir.

Hs-troponin testi, kararlı anjinaya sahip kişilerde ve hatta semptomu olmayan kişilerde de pozitif olabilir. Bu bireylerde yükseldiğinde, kalp krizi gibi gelecekteki kalp olaylarının riskini artırmaktadır.

3- Kreatin kinaz (CK) ve CK-MB: 

CK-MB, çoğunlukla kalp kasında bulunan bir enzim olan kreatin kinazın özel bir şeklidir. Kalp kası hücreleri zarar gördüğünde yükselir ve takipte ve / veya troponin testi mevcut olmadığında kullanılabilir.

KREATİN KİNAZ (CK) NEDEN YÜKSELİR?

4-Miyoglobin:

Bu test, erken bir kalp krizini tespit etmek için troponin ile birlikte kullanılabilir.

Kullanılabilecek diğer biyobelirteç testleri şunlardır:

hs-CRP : Bu test, gelecek kalp krizi riskinin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.

BNP (veya NT-proBNP): Genellikle kalp yetmezliğini tanımlamak için kullanılan akut koroner sendromlu kişilerde artmış riski gösterir.

Kardiyak biyobelirteçlerle birlikte  genel laboratuvar testleri, kişinin genel sağlık durumunu ve bireyin böbrekleri, karaciğer, elektrolit ve asit / baz dengesi, kan şekeri ve kan proteinlerinin mevcut durumunu değerlendirmek için sıklıkla kullanılır.

Bunlar şunları içerebilir:

Kan gazları

Elektrolitler

Tam kan sayımı (CBC)

Laboratuar dışı testler:

Bu testler, sağlık çalışanlarının kalp atım sayısına ve şekline, kalbin büyüklüğüne, şekline ve işlevine bakmalarını sağlar.

Kalp ritmindeki değişiklikleri tespit etmek ve hasarlı dokuları ve tıkalı arterleri tespit etmek ve değerlendirmek için kullanılabilirler.

Bu testler şunları içerir:

-EKG (elektrokardiyogram)

-Nükleer tarama

-Koroner anjiyografi (veya arteriyografi) 

Ekokardiyogram (Kardiyak eko, transtorasik ekokardiyografi)

-Stres testi

-Akciğer grafisi

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.