PROKALSİTONİN TESTİ NEDİR?

prokalsitoninProkalsitonin; 116 amino asitten oluşan ve tiroidden salgılanan, kalsiyum dengesinin ayarlanmasında rolü olan kalsitonin hormonunun öncüsü bir peptiddir.

Prokalsitonin aynı zamanda akciğer ve bağırsak hücrelerinden de özellikle bakteriyel bir enfeksiyona cevap olarak salgılanır.

Prokalsitonin ölçümü hangi durumlarda yardımcı olur?

-Bakteriyel sepsis (mikroorganizmaların kanda bulunması durumu)  tanı ve derecelendirmesinde

-Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında böbrek tutulumu varlığını göstermede

-Menenjit vakalarında etkenin viral mi, bakteriyel mi olduğunu ayırt etmede

-Antibiyotik tedavisine cevabı izlemede

-Cerrahi, yanık, travma ve organ yetmezliklerinden sonra gelişen sistemik enfeksiyonların tanısında

Prokalsitonin normal değeri nedir?

Prokalsitonin normal değeri 0.15 ng/mL’in altındadır.

0.15-2 ng/ml arasındaki değerler saptandığında;

-Lokalize hafif veya orta düzeyde enfeksiyon

-İnfeksiyöz olmayan sistemik inflamatuvar cevap

-Son dönem böbrek yetmezliği düşünülür.

Prokalsitonin 2 ng/ml’nin üstünde saptandığında;

-Bakteriyel sepsis

Pnömoni, menenjit, peritonit gibi ciddi enfeksiyonlar akla gelmelidir.

PNÖMONİ NEDİR VE PNÖMONİNİN 10 BELİRTİSİ

-Ayrıca ciddi yanık, travma, akut çoklu organ yetmezliği, büyük abdominal ve kardiotorasik cerrahi operasyonlarda da prokalsitonin düzeyi 2 ng/ml’nin üstüne çıkabilir.

-Medullar tiroid kanserinde prokalsitonin değeri 10.000 ng/ml değerinin üstüne çıkabilir.

-3 günlük yenidoğanlarda prokalsitonin düzeyi 1 ng/ml’nin üstünde olabilir. 24 saatte 100ng/ml, 48 saatte 50 ng/ml’lik değerler ciddi bakteriyel enfeksiyon göstergesidir.

-İdrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda 0.5 ng/ml üstündeki prokalsitonin değeri böbrek tutulumu olabileceğini düşündürür.

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.