İNSANLIK İÇİN EN TEHLİKELİ 17 BAKTERİ TÜRÜ

Antibiyotik veya antimikrobiyal direnç, mikropların ilaçların kendilerini etkisiz hale getirme etkilerine direnme yeteneğidir.Bu durumda mikrop öldürülmez ve büyümeleri durdurulamaz. Bazı insanlar diğerlerine kıyasla daha fazla risk altında olmasına rağmen, hiç kimse antibiyotiğe dirençli enfeksiyon riskini tamamen önleyemez. Dirençli organizmalarla enfeksiyonların tedavisi zor ve maliyetlidir.

İşte aşağıda ilaçlara direnç geliştirerek insanlar için ölümcül olabilen 17 bakteri türü ve yaptığı hastalıklar:

1-Karbapenem dirençli Enterobakterler:

creKarbapeneme dirençli Enterobacteriaceae (CRE) bakterilerin varlığı hastanelerde ve özellikle yoğun bakım ünitelerinde giderek artmaktadır ve bu bakterilerin tedavi edilemez olmaları veya tedavilerinin çok zor olması bu bakterilere bağlı ölümleri arttırmaktadır. CRE bugünkü antibiyotiklerin neredeyse tamamına dirençli hale gelmiştir. CRE bakterilerine bağlı kan dolaşım yolu enfeksiyonu gelişen hastaların yaklaşık yarısı enfeksiyon nedeniyle ölmektedir.

2-Metisilin dirençli Staphylococcus aureus:

mrsa4Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), cilt ve yara enfeksiyonlarından, pnömoniye, sepsis ve ölüme neden olabilen kan dolaşımı enfeksiyonlarına kadar çeşitli hastalıklara neden olur. MRSA da dahil olmak üzere stafilokok türleri sağık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların en yaygın nedenlerinden biridir.

3-Neisseria gonorrhoeae:

gonorrhoeaeNeisseria gonorrhoeae üretra, serviks, farinks veya rektumda akıntı ve inflamasyona neden olan cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan gonoreye neden olur. İlaçlara dirençli hale gelmesi ve cinsel yolla bulaşması nedeniyle önemli bir halk sağlığı açısından acil olarak tedavi edilmesi gereken bir bakteridir.

4-Clostridium difficile:

c-difficileClostridium difficile (C. difficile) hayatı tehdit eden ishale neden olur. Bu enfeksiyonlar daha çok hem tıbbi bakım hem de antibiyotik alan kişilerde görülür. Çoğu zaman, C. difficile enfeksiyonları hastaneye yatırılan veya yakın zamanda hastaneye yatırılmış hastalarda ortaya çıkar.

2015’te yapılan bir CDC (Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) araştırmasında, C. difficile‘nin Amerika Birleşik Devletlerindeki hastalar arasında bir yılda neredeyse yarım milyon enfeksiyona neden olduğunu saptanmıştır. Yaklaşık 15.000 ölüm doğrudan C. difficile enfeksiyonlarına atfedilebilir, bu da onu ABD’de bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerin önemli bir nedeni haline getirir.

5-Çoklu ilaç dirençli Acinetobacter:

acinetobacterAcinetobacter, genel olarak durumu kötü hastalarda pnömoni veya kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan gram-negatif bakterilerin bir türüdür. Bu bakterilerin çoğu antibiyotiklere karşı çok dirençli hale gelmiştir.

6-İlaç dirençli Campylobacter:

campylocbacterCampylobacter genellikle diyare (genellikle kanlı), ateş ve abdominal kramplara neden olur ve bazen geçici felç gibi ciddi komplikasyonlara neden olur.

7-Flukanazol dirençli Candida:

candidaKandidiazis, Candida cinsi mayalarından kaynaklanan mantar enfeksiyonudur. İnsanlarda enfeksiyona neden olabilecek 20’den fazla Candida türü vardır. Bunların en yaygın olanı Candida albicans‘tır. Candida mayaları normalde ciltte ve mukoza zarlarında enfeksiyona neden olmadan yaşar. Bununla birlikte, bu mikroorganizmaların aşırı derecede çoğalması bazı semptomların gelişimine neden olabilir. Kandidiazis belirtileri enfekte olmuş vücudun alanına bağlı olarak değişir. Candida, Amerika Birleşik Devletlerinde kan dolaşımı enfeksiyonlarının dördüncü en yaygın nedenidir. 

8-GSBL (Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz) üreten Enterobakterler :

esblGenişlemiş spektrumlu β-laktamaz(GSBL), bakterilerin penisilinlere ve sefalosporinlere direnç kazanmasını sağlayan bir enzimdir. Bu enzimi içeren bakteriler, GSBL veya GSBL üreten bakteriler olarak bilinir. GSBL üreten Enterobacteriaceae, geniş spektrumlu sefalosporinler de dahil olmak üzere güçlü antibiyotiklere dirençlidir.

9-Vankomisin dirençli enterokoklar (VRE):

vreEnterokoklar  kan dolaşımı enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi bir çok enfeksiyona neden olabilirler. Vankomisine dirençli enterokoklar özellikle hastanede bakım gören hastalar arasında tedavi sorunlarına yol açar ve diğer hastalara yayılım gösterebilir.

10-Çoklu ilaç dirençli Pseudomonas aeruginosa:

pseudomonasPseudomonas aeruginosa, pnömoni, kan dolaşımı enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve cerrahi alan enfeksiyonları gibi sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların ortak bir nedenidir.

11-İlaç dirençli Salmonella:

salmonellaTifo dışı enfeksiyonlara neden olan Salmonella türleri (Typhi, Paratyphi A, Paratyphi B ve Paratyphi C dışındaki serotipler) genellikle diyare (bazen kanlı), ateş ve abdominal kramplara neden olur. Bazı enfeksiyonlar kana yayılır ve hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabilir. Salmonella serotipi Typhi, hayatı tehdit eden tifo hastalığına neden olur. Tifo hastalarında genellikle yüksek ateş, karın ağrısı ve baş ağrısı bulunur. Tifoid ateş bağırsak delinmesine, şokuna ve ölüme neden olabilir.

12-İlaç dirençli Shigella:

shigellaShigella genellikle ishale (bazen kanlı), ateş ve karın ağrısına neden olur. Bazen reaktif artrit gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Yüksek riskli gruplar arasında küçük çocuklar, yetersiz el yıkama ve kötü hijyen alışkanlıkları olan kişiler ve homoseksüel erkekler bulunur.

13-İlaç dirençli Streptococcus pneumonia:

s-pneumoniaeStreptococcus pneumoniae (S. pneumoniae / pnömokok), bakteriyel pnömoni ve menenjitin önde gelen nedenidir. Ayrıca kan dolaşımı enfeksiyonları ve kulak ve sinüs enfeksiyonlarının önemli bir nedenidir.

 14-İlaç dirençli tüberküloz:

 tuberculosisTüberküloz (TB) en yaygın bulaşıcı hastalıklar arasında yer alır ve dünya çapında görülen bir ölüm nedenidir. TB, Mycbacterium tuberculosis bakterilerinden kaynaklanır ve çoğunlukla havada yayılır. M. tuberculosis vücudun herhangi bir yerini etkileyebilir ancak hastalık en sık akciğerlerde bulunur. Çoğu vakada TB, mevcut birinci basamak TB ilaçlarıyla tedavi edilebilir ve iyileştirilebilir; Bununla birlikte, bazı vakalarda, M. tuberculosis, tedavisinde kullanılan bir veya daha fazla ilaca dirençli olabilir. İlaca dirençli TB, tedavide daha zorlayıcıdır – karmaşık olabilir ve çoğu kez daha fazla yan etkisi olan daha fazla zaman ve daha pahalı ilaçlar gereklidir. TB ilaç direncini artıran başlıca faktörler eksik veya yanlış tedavi ve yeni ilaçların olmamasıdır.

15-Vankomisin dirençli Staphylococcus aureus:

mrsa4Staphylococcus aureus deride bulunan yaygın bir bakteri türüdür. Hastalar kateter veya vantilatör gerektiren tıbbi işlemler sırasında veya cerrahi prosedürlere tabi tutulduklarında, Staphylococcus aureus vücuda girip enfeksiyonlara neden olabilir. Staphylococcus aureus vankomisine dirençli hale geldiğinde, az sayıda tedavi seçeneği vardır, çünkü şimdiye kadar tespit edilen vankomisinin dirençli S. aureus bakterileri metisiline ve diğer antibiyotik sınıflarına dirençlidir.

16-Eritromisin dirençli Grup A streptokok:

s-pneumoniaeGrup A Streptokok (GAS), farenjit, streptokoksik toksik şok sendromu, nekrotizan fasiit , kızıl, romatizmal ateş ve impetigo gibi deri enfeksiyonları gibi birçok hastalığa neden olur.

17-Klindamisin dirençli Grup B streptokok:

strep-bB Grubu Streptokok (GBS), kan dolaşımı enfeksiyonları (sepsis) ,pnömoni, menenjit ve deri enfeksiyonlarına kadar her yaştan insanda ciddi hastalıklara neden olabilen bir bakteri türüdür.

Kaynak:https://www.cdc.gov/drugresistance/biggest_threats.html

Bunu da Okuyun

KİST HİDATİK NEDİR?

Echinococcus granulosus’un larva şeklinin insanlarda ve koyun, sığır gibi hayvanların karaciğer, akciğer gibi organlarında yerleşmesiyle ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.