MCR-1 GENİ NEDİR?

Kolistin 1960’lı yıllardan itibaren gram negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.

1980’lerde kolistin ciddi yan etkilerinden dolayı yerini yeni keşfedilen antibiyotiklere bırakmış fakat günümüzde bakterilerin antibiyotiklere dirençli hale gelmesi ile birlikte adeta son çare olarak kolistine duyulan ihtiyaç tekrar ortaya çıkmıştır.

2015 yılında Çin’de bakterilerin kolistine dirençli hale gelmesini sağlayan bir gen olan mcr-1-a geni bildirilmiştir. Mcr-1 geni, bir bakteriden diğerine geçebilen küçük bir DNA parçası olan bir plasmid üzerindedir. Gen, diğer bakterilere kolayca yayılma potansiyeline sahiptir ve diğer antibiyotiklere dirençli bakterilerin de kolistine direnç olasılığını yükseltir.

Çin’den gelen bu bildiriyle birlikte ABD’de CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) mcr-1 geni takip ve adeta avına çıkmıştır. İnsan kaynaklı bakteriyel örnekler , perakende et ve  hayvan kaynaklı diğer gıdalardan bakteriyel örnekler kullanılarak, CDC, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) retrospektif olarak yaklaşık 55.000 bakteri izolatını taramıştır. Tarama, DNA dizilimi ve hızlı laboratuvar test yöntemleri kullanılarak yapılmış ve bu izolatlarda mcr-1 geni tespit edilememiştir.

Bununla birlikte, Çin’de mcr -1’in ilk tanımlanmasından altı ay sonra ABD Savunma Bakanlığı  ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Pennsylvania’da bir  hastanın kültürlerinde  ve geriye dönük olarak Güney Carolina ve Illinois’de iki domuzun bağırsak numunelerinden mcr-1 genini tespit ettiler.

Pennsylvania’daki hastada bulunan bakteri tüm antibiyotiklere dirençli değildi. Bununla birlikte, genin karbapenem’e dirençli Enterobacteriaceae (CRE) de dahil olmak üzere diğer bakterilere taşınabilme kabiliyeti yüzünden CDC tarafından potansiyel yayılımı engellemek ve yavaşlatmak için acil bir halk sağlığı politikası uygulanmaya karar verildi.

Buna göre;

1-Mcr-1 genine sahip bakteri taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için hastanın yakın temasları belirlenmeye ve taranmaya başlandı. 29 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 105 kişi tarandı; hiçbirinde gen taşıyan bakteri bulunmadı.

2-Hastanelere ve klinik laboratuvarlara ABD’de mcr -1 keşfi hakkında uyarıda bulunuldu. Uyarıda, enfeksiyonu önleme, çevre temizliği, laboratuar testleri, halk sağlığı görevlilerine raporlama ve gıdaları güvenli bir şekilde hazırlama konusu gibi öneriler yinelendi.

3-CDC, klinik laboratuvarlara dağıtılmak üzere mcr-1 geni taşıyan bakterilerin tanımlanmasına yardımcı olacak hızlı bir laboratuar testi geliştirdi.

Toplum sağlığı açısından acil bir tehdit olarak görülmese de mcr-1 geninin keşfi, antibiyotik direncinin yavaşlatılmasında karşı karşıya kalınan zorlukların bir göstergesidir. Yeni dirençli bakteriler, tıbbi tedavi yeteneğini ciddi şekilde etkileme potansiyeli ile ortaya çıkmaya devam etmektedir. 

Bu konuda başarılı olmak için başlıca yapılacak şeyler ise şunlar olabilir:

♦Dirençli enfeksiyonların meydana gelmesini ve sağlık hizmetleri ortamlarında ve toplumda yaygınlaşmasını önlemek

♦Enfeksiyonları önlemek ve hayat kurtarmak için yeni teşhis yöntemleri ve ilaçların geliştirilmesini desteklemek 

Kaynak:https://www.cdc.gov/drugresistance/mcr1.html?s_cid=dhqp_011

Bunu da Okuyun

ŞARBON NASIL BULAŞIR?

Şarbon, Bacillus anthracis adlı bakterinin etken olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.