INR TESTİ NEDİR? NE AMAÇLA YAPILIR?

INR, international normalized ratio kısaltması olup, uluslararası standardize oran anlamına gelen ve kanın pıhtılaşma süresini ölçen bir testtir.

Kanın pıhtılaşma yeteneğini ölçen PT (protrombin time-protrombin zamanı) ile aynı görevi görür. INR varfarin (kumadin) gibi kan sulandırıcı ilaçlarla yapılan tedavinin etkinliğini takip etmek amacıyla kullanılan bir testtir.

KUMADİN NASIL KULLANILIR?

INR testi nasıl yapılır?

INR testi bir kan testidir ve damardan yaklaşık 4 mm3  kan küçük bir tüpe alınır. Aç ya da tok olmanın önemi yoktur. Tüpün doğru seviyeye kadar doldurulması önemlidir, aksi halde yanlış sonuçlar ortaya çıkabilir.

INR testi hangi durumlarda bakılır?

INR genellikle, varfarin tedavisinin takibinde izlenir.

Aşağıdaki belirtilen hastalıklarda varfarin tedavisi uygulanır:

Derin Venöz Tromboz (DVT) – derin bir damarda, genellikle bacakta bulunan damarın pıhtı ile tıkanması

Akciğer Embolisi – bacak veya pelvisin derin damarlarında oluşan DVT’den gelen bir pıhtının akciğerdeki damar yoluyla emboli atması durumu

Atriyal Fibrilasyon (AF) bazen büyümüş bir sol atriyuma eşlik eden düzensiz bir kalp atışı – her ikisi de kalpteki kan pıhtılarının oluşumuna alt yapı hazırlar, beyindeki kan damarlarına emboli atması sonucu inmeye neden olabilir ve serebrovasküler olay (SVO) olarak da adlandırılır.

Bazı kalp yetmezliği vakaları- LVF = Sol Ventriküler Yetmezliği veya KKY= Konjestif Kalp Yetmezliği gibi ve özellikle kalbin kardiyomiyopati gibi hastalıklarla genişlemesi durumları.

Yapay kalp kapakları – pıhtı oluşması riski nedeniyle.

INR test sonucu nasıl değerlendirilir?

INR test sonucu sayısal bir değer olarak verilir. Sonuç bir oran olduğu için hiçbir birimi yoktur. Hastadan alınan kan örneğinin protrombin zamanının normal bir kan numunesinin protrombin zamanına oranı INR sonucudur.

Varfarin tedavisi gören kişiler, antikoagülasyona (kan inceltme tedavisine) bağlı olarak varfarin tedavisi için farklı INR aralıklarına sahip olacaklar. Örneğin, derin ven trombozu için bu değer 2-3 arasıdır.

İstenilen aralıktan düşük bir INR, kan “yeterince ince olmadığı” veya çok kolay pıhtılaştığı anlamına gelir. Arzulanan aralıktan daha yüksek bir INR sonucu, kan “çok ince” demektir.

Varfarin dozları başlangıçta birkaç günde bir ayarlanarak istenen INR hedef aralığına ayarlanır. Tedavi stabilize olduğundan, daha az sıklıkla, örneğin iki haftada bir test yapılabilir.

Varfarin dozundaki değişiklikler INR sonuçlarını etkilemesi birkaç gün alır. Varfarin tedavisi alan hastalar doktorları tarafından INR sonucuna bağlı olarak, varfarin dozunu veya tam olarak hangi dozu alıp almayacakları konusunda bilgilendirilirler.

INR’yi etkileyebilecek çok sayıda ilaç vardır ve hatta diyetteki bir değişiklik INR’de meydana gelen değişikliklerle ya yükselme ya da düşme ile sonuçlanabilir.

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.