PPD TESTİ NEDİR?

PPD testi tüberkülin testi veya tüberküloz deri testi olarak da adlandırılır. PPD, purified protein derivative kısaltmasıdır. Anlamı saflaştırılmış protein türevi anlamına gelir.

PPD testi, biri kişinin tüberküloza (verem hastalığı) neden olan bakteriye karşı bağışıklık yanıtı geliştirip geliştirmediğini belirlemek için kullanılır.

Bu yanıt, eğer kişi tüberküloz basili mevcutsa, geçmişte bu bakteriye maruz kalmışsa veya tüberküloza karşı yapılan BCG aşısı yapılmışsa ortaya çıkabilir.

Tüberkülin deri testi, M. tuberculosis bakterisi ile oluşan enfeksiyon sonucu, bakterinin bazı bileşenlerine geciktirilmiş tipte bir hipersensitivite cilt reaksiyonu gelişmesi gerçeğine dayanmaktadır.

PPD testinin pozitif olması için tüberküloz bakterisine maruz kaldıktan sonra  2-12 haftalık bir inkübasyon periyodunun  geçmesi gereklidir.

PPD( Tüberkülin Deri Testi) nasıl uygulanır?

Tüberkülin testi, 5 TU (tüberkülin birimi) PPD içeren 0.1 ml sıvının kolun ön kısmında, cildin üst katmanlarına intradermal olarak (deri yüzeyinin hemen altına) enjekte edilmesiyle uygulanır.

Damarlardan uzak bir cilt alanının kullanılması önerilir. Enjeksiyon tipik olarak bir tüberkülin enjektörü kullanılarak yapılır. Enjeksiyon doğru yapıldığında, deride 6 mm-10 mm çapında açık ve soluk bir yükseklik ve sertliğin oluşması gerekir.

PPD testi nasıl değerlendirilir?

Testin değerlendirilmesi, deri reaksiyonunun yükselmiş, kalınlaşmış bölgesini tespit edilerek yapılır. Bu değerlendirmede cildin kızarıklık ya da morarmasına değil sertleşen ciltten yükselmiş kısmı ölçülerek yapılır.

Deri testi, enjeksiyondan 48-72 saat sonra değerlendirilmelidir. 72 saatten sonra değerlendirilen testler, cilt reaksiyonunun boyutunun küçülme eğilimi gösterdiği için doğru sonuç vermeyecektir.

Cilt testinin okunmasının temeli, reaksiyon varlığı, yokluğu veya indükleme miktarıdır (lokal şişlik). İndüksiyonun çapı, önkolun uzun ekseninin enine (örneğin dik) ölçülmeli ve milimetre olarak kaydedilmelidir. Enjeksiyon bölgesi etrafındaki indükleme alanı (palpe edilebilen, yükseltilmiş, sertleştirilmiş alan) tüberküline tepkidir. Kızarıklığın ölçülmediğini not etmek önemlidir. Tüberkülin reaksiyonu, bağışıklık sistemi normal olan sağlıklı bir kişide, 15 mm’den büyük veya ona eşitse pozitif bir cilt testi olarak kabul edilir. Eğer kabarcıklar mevcut ise (vesikülasyon), yine test pozitif kabul edilir. Bazı insan gruplarında, 15 mm’den daha az indüklenme varsa test pozitif kabul edilir.

Örneğin, aşağıdaki gruplarda 10 mm’lik bir indükleme alanı pozitif olarak kabul edilir:

♦Yüksek riskli bölgelerden gelen göçmenler

♦Yüksek riskli bölgelerdeki sakinler ve çalışanlar

♦IV(damar içi) ilaç bağımlıları

♦4 yaşından küçük çocuklar

♦Yüksek riskli erişkinlere maruz kalan çocuk hastalar

♦Laboratuarlarda mikobakteri ile çalışan kişiler

Aşağıdaki gruplar için 5 mm’lik bir indükleme pozitif kabul edilir:

♦Bağışıklık sistemi baskılanan hastalar

♦HIV ile enfekte insanlar

♦Göğüs röntgeni ile tüberküloz ile uyumlu olan değişikliklerin görülmesi

♦Organ nakli olan hastalar

Öte yandan, negatif bir test, her zaman bir kişinin tüberküloz içermediği anlamına gelmez.

TB ile enfekte olmuş kişiler, bağışıklık fonksiyonları bozulmuş, kanser kemoterapisi veya AİDS gibi durumlarda pozitif bir deri testine (yanlış negatif sonuç olarak bilinir) sahip olmayabilirler.

Tüberküloza karşı BCG aşısı yapılan kişilerde de pozitif bir cilt reaksiyonu görülebilir.

Bu yanlış pozitif sonucun bir örneğidir. Aşıya bağlı pozitif reaksiyon yıllarca devam edebilir.

Mycobacterium tuberculosis dışındaki diğer mikobakterilerle enfekte olan kişiler de yanlış pozitif deri testi sonucu görülebilir.

PPD deri testinin yan etkileri ya da riskleri var mıdır?

Testte sonra tipik olarak her hangi bir yan etki görülmez. Özellikle tüberküloz geçiren veya daha önce BCG aşısı olanlarda ve daha önce enfekte olmuş kişilerde, kolun şişmesi ve kızarması dahil olmak üzere, testte ciddi bir reaksiyon görülme riski çok azdır.

Alerjik reaksiyonlar da nadir komplikasyonlardır.

Canlı bakteri testte kullanılmadığı için test sonrası tüberküloz gelişmesi riski de yoktur.

Bunu da Okuyun

TÜMÖR MARKERLARI (BELİRTEÇLERİ) NELERDİR?

Tümör belirteçleri kanserli hücreler veya vücudun diğer hücrelerinin kansere verdiği cevaba göre veya bazı iyi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.