GENEL SAĞLIK

GLİOBLASTOMA NEDİR?

Glioblastoma beyinde veya omurilikte ortaya çıkabilen agresif bir kanser türüdür. Glioblastoma, sinir hücrelerini destekleyen astrositler olarak adlandırılan hücrelerden kaynağını alır.

Devamı...

AKANTOZİS NİGRİKANS NEDİR?

Akantozis nigrikans (Acanthosis nigricans) vücut kıvrımlarında ve kırışıklıklarda oluşan koyu, kadifemsi renk değişiklikleri ile karakterize bir pigmentasyon bozukluğudur.

Devamı...

METABOLİK SENDROM NEDİR?

Metabolik sendrom, insülin direnci varlığında obezite, diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı (KAH) gibi sistemik bozuklukların birlikte olduğu hayatı tehdit eden bir sendromdur.

Devamı...

DİYABET HAKKINDA 10 GERÇEK

Diyabetli insanların sayısı 1980’den bu yana neredeyse dört kat artmıştır. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde şeker hastalığı dünya çapında artmaktadır.

Devamı...

PLASEBO ETKİSİ NEDİR?

Hastaya yararlı olacağı beklentisinden dolayı bazen hastanın durumunu iyileştirebileceği dikkate alınarak şeker,  su veya tuzlu su gibi aktif olmayan bir maddenin hastaya verilerek adeta sahte tedavi yapılmasına plasebo veya plasebo etkisi denir.

Devamı...